Korado Radik Ventil Kompakt 11

 • Radik Klasik 11

 • Radik Klasik 22

 • Radik Klasik 33

 • Radik Ventil Kompakt 22

 • Radik Ventil Kompakt 33

 • Korado VK 11 прайс лист

  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 300*400 266 2 684,00
  Korado VK 300*500 333 2 886,00
  Korado VK 300*600 399 3 142,00
  Korado VK 300*700 466 3 343,00
  Korado VK 300*800 532 3 532,00
  Korado VK 300*900 599 3 636,00
  Korado VK 300*1000 665 3 792,00
  Korado VK 300*1100 732 4 098,00
  Korado VK 300*1200 798 4 295,00
  Korado VK 300*1400 932 4 748,00
  Korado VK 300*1600 1065 5 201,00
  Korado VK 300*1800 1198 5 658,00
  Korado VK 300*2000 1331 6 111,00
  Korado VK 300*2300 1530 6 656,00
  Korado VK 300*2600 1730 7 281,00
  Korado VK 300*3000 1996 8 124,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 400*400 342 2 936,00
  Korado VK 400*500 428 3 142,00
  Korado VK 400*600 513 3 288,00
  Korado VK 400*700 599 3 486,00
  Korado VK 400*800 684 3 687,00
  Korado VK 400*900 770 3 842,00
  Korado VK 400*1000 855 4 098,00
  Korado VK 400*1100 941 4 396,00
  Korado VK 400*1200 1027 4 647,00
  Korado VK 400*1400 1198 5 251,00
  Korado VK 400*1600 1369 5 654,00
  Korado VK 400*1800 1540 6 111,00
  Korado VK 400*2000 1711 6 518,00
  Korado VK 400*2300 1968 7 084,00
  Korado VK 400*2600 2224 7 746,00
  Korado VK 400*3000 2566 8 627,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 500*400 418 3 192,00
  Korado VK 500*500 522 3 393,00
  Korado VK 500*600 627 3 582,00
  Korado VK 500*700 731 3 792,00
  Korado VK 500*800 835 3 993,00
  Korado VK 500*900 940 4 236,00
  Korado VK 500*1000 1044 4 446,00
  Korado VK 500*1100 1149 4 748,00
  Korado VK 500*1200 1253 4 999,00
  Korado VK 500*1400 1462 5 398,00
  Korado VK 500*1600 1671 5 859,00
  Korado VK 500*1800 1880 6 367,00
  Korado VK 500*2000 2089 6 820,00
  Korado VK 500*2300 2402 7 465,00
  Korado VK 500*2600 2715 8 128,00
  Korado VK 500*3000 3133 9 076,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 600*400 494 3 393,00
  Korado VK 600*500 617 3 582,00
  Korado VK 600*600 741 3 792,00
  Korado VK 600*700 864 4 043,00
  Korado VK 600*800 988 4 295,00
  Korado VK 600*900 1111 4 601,00
  Korado VK 600*1000 1234 4 844,00
  Korado VK 600*1100 1358 5 201,00
  Korado VK 600*1200 1481 5 452,00
  Korado VK 600*1400 1728 6 006,00
  Korado VK 600*1600 1975 6 610,00
  Korado VK 600*1800 2222 7 260,00
  Korado VK 600*2000 2469 7 776,00
  Korado VK 600*2300 2839 8 631,00
  Korado VK 600*2600 3210 9 483,00
  Korado VK 600*3000 3703 10 544,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 900*400 724 3 792,00
  Korado VK 900*500 905 4 140,00
  Korado VK 900*600 1086 4 601,00
  Korado VK 900*700 1267 5 100,00
  Korado VK 900*800 1448 5 503,00
  Korado VK 900*900 1629 5 909,00
  Korado VK 900*1000 1810 6 358,00
  Korado VK 900*1100 1991 6 757,00
  Korado VK 900*1200 2172 7 163,00
  Korado VK 900*1400 2534 8 019,00
  Korado VK 900*1600 2896 8 770,00
  Korado VK 900*1800 3258 9 659,00
  Korado VK 900*2000 3620 10 497,00
  Korado VK 900*2300 4163 11 747,00
  Korado VK 900*2600 4706 13 001,00
  Korado VK 900*3000 5430 14 674,00

  Радиаторы стальные панельные - аналоги

 • Kermi FKO-FTV
 • Demrad Standart


 • Purmo C-CV

 • De Longhi Platella
 • радиаторы стальные панельные kermi радиаторы стальные панельные demrad
  радиаторы стальные панельные purmo

  радиатор De Longhi Platella
    Главная | ©2003 kck20